ข้อดีของเครื่องล้างขวดอัตโนมัติ

วันที่:

 เครื่องล้างขวดอัตโนมัติ

            เครื่องล้างขวดอัตโนมัติมีความสำคัญในระบบบรรจุ และทำความสะอาดภายในของขวดก่อนการบรรจุซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมะสมของสิ้นค้าที่จะน้ำมาบรรจุและลักษณะขวดที่จะน้ำมาบรรจุ replica watches ลักษณะการล้างมีหลายชนิดเช่นการล้างด้วยน้ำเย็น น้ำร้อน สารฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดด้วยเป่าลม หรือลมฆ่าเชื้อ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า เครื่องล้างขวดอัตโนมัติยังสามารถเลือกได้ทั้งแบบแยกล้างตั้งเดี่ยว และแบบอยู่บนฐานเดียวกันกับเครื่องบรรจุ-ปิดฝาแบบซุปเปอร์บล็อกได้อีกด้วยตัวเครื่องประกอบขึ้นจาก สเตนเลส สตีล#304 เหมาะสมกับงานอาหารและเครื่องดื่ม และจุดสัมผัสสามารถเลือกใช้ เตนเลส #316 L และควบคุมด้วยระบบ PLC

ข้อดีของเครื่องล้างขวดอัตโนมัติ
- การลำเลียงขวดไปยังเครื่องล้างด้วยเส้นตรงให้ประสิทธิภาพสูง
- การตั้งระยะเวลาการล้างตามประเภทของขวดทำความสะอาดเต็มที่
- การลำเลียงขวดอัตโนมัติจัดเรียงตามระยะทางคงที่
- ขั้นตอนการล้างถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัย  สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.skcmachinery.com

2159
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag